ወርሒ ምስ ተዓዘመት

እታ ኳዕናን ወርሒ ድምጽኻ ተቃልሕመሪሓ ኣእምሮይ ምስልኻ ትገልህ፣ዜማ ድምጽኻ፣ ናይ ዓይንኻ ሰም-ቍሊሕኣፍስስ እተብለለይ ወትሩ ክትበርህንልበይ ጸዓት’ያ፣ ብዘይ ብኣ ነይትሰርሕ።ኣብ ጁባታት ሰማይ ወርሒ የላን ሎሚገይራቶ ድምጽኻ ዝዓርነሰ ሕልሚ፣ዝቕህም ኰኾብ ናይ ምስልኻ…

0 Comments