ማሕፉዳ ተቓላሳይ

ማሕፉዳ ተቓላሳይ (ኣብ’ዚኣ ጠውቑ)

ብመርሃዊ ወልደሚካኤል

ማሕፉዳ ተቓላሳይ፡ኣብ ክልተ ክፋላት ንህልው ኵነታት ኤርትራ ኣብ ዝምልከቱ ዝግበር ልዝብን ክትዕን ሓገዝቲ ክኑ ተስፋ ዝግበረሎም ሓሳብ ቀሪባ ትርከብ። ኣብ’ቲ ቀዳማይ፡ ብዙሕ እዋን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብሃውሪ ንዝለዓሉ ኣምራት መብርሒ ትህብ፣ ኣብ’ቲ ካልኣይ ክፋል ድማ፡ ሓደ ተቓላሳይ ክገብሮም ዘለዎም ነገራትን ክህልዉዎ ዘልዎም ባህርያትን መርገጺታትን ብእማመ መልክዕ ኣቕሪባ ትርከብ።

Description

ማሕፉዳ ተቓላሳይ

ብመርሃዊ ወልደሚካኤል

ማሕፉዳ ተቓላሳይ፡ኣብ ክልተ ክፋላት ንህልው ኵነታት ኤርትራ ኣብ ዝምልከቱ ዝግበር ልዝብን ክትዕን ሓገዝቲ ክኑ ተስፋ ዝግበረሎም ሓሳብ ቀሪባ ትርከብ። ኣብ’ቲ ቀዳማይ፡ ብዙሕ እዋን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብሃውሪ ንዝለዓሉ ኣምራት መብርሒ ትህብ፣ ኣብ’ቲ ካልኣይ ክፋል ድማ፡ ሓደ ተቓላሳይ ክገብሮም ዘለዎም ነገራትን ክህልዉዎ ዘልዎም ባህርያትን መርገጺታትን ብእማመ መልክዕ ኣቕሪባ ትርከብ። እዛ ስራሕ፡ ጸሓፊኣ ንምብህሃልን ንኽትዕን ዘዳለዋ ብምዃኑ፡ ብዘይ ክፍሊት ኣብ’ዚ መርበብ ሓበሬታ ኣሪድኩም ኣብ መቐመሪትኩም (ኮምፕዩተርኩም) ብምጽዓን ክትነቡዋ ትኽእሉ።

መርሃዊ ወልደሚካኤል፡ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ መሕበራዊ መራኸቢታት ስሑፋቱ ዘቕረበን ከም ጋዜጠኛ ራድዮ’ውን ዝሰርሐ ጸሓፊ ይኑ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ናይ ነዊሕ ልብ ወለድ ዛንታ መጽሓፉ ብምጽፋፍ ንምዝርጋህ ይቀራረብ ኣሎ።

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ማሕፉዳ ተቓላሳይ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *