ኣሕታሚ እምኵሉ Emkulu Publisher

ብዛዕባ እምኵሉ | ABOUT

About Us

ኣሕታሚ እምኵሉ፡ ኣብ ሽወደን እተመዝገበ፡ ኣብ ስራሓት ሕትመትን ማዕከናት ዜናን ዝነጥፍ ብሕታዊ ዋኒን እዩ፡፡
ካብ ቀንዲ ዕላማታቱ መጽሓፍቲ ትግርኛ ምሕታም እዩ። ብዙሓት ጸሓፍቲ፡ መጽሓፍቶም ብውልቆም ከሕትሙ ብዙሕ እዋን ንዕዘብ ኢና፡፡ እንተዀነ፡ ትሕዝቶን ኣቀራርባን መጽሓፍቲ ትግርኛ ክሳዕ ሕጂ ዘዕግቡ ኣይኰኑን። እቲ ዝዓበየ ጕድለት’ቶም ብውልቂ ክፈርዩ ዝጸንሑ ብዙሓት መጽሓፍቲ፡ ሞያዊ ኣገባባት ቅደመ-ሕትመት ከይሓለፉ ክሕተሙ ብምጽነሖም ዝኽሰት እዩ።
ካብ ቀንዲ ዕላማታቱ መጽሓፍቲ ትግርኛ ምሕታም እዩ። ብዙሓት ጸሓፍቲ፡ መጽሓፍቶም ብውልቆም ከሕትሙ ብዙሕ እዋን ንዕዘብ ኢና፡፡ እንተዀነ፡ ትሕዝቶን ኣቀራርባን መጽሓፍቲ ትግርኛ ክሳዕ ሕጂ ዘዕግቡ ኣይኰኑን። እቲ ዝዓበየ ጕድለት’ቶም ብውልቂ ክፈርዩ ዝጸንሑ ብዙሓት መጽሓፍቲ፡ ሞያዊ ኣገባባት ቅደመ-ሕትመት ከይሓለፉ ክሕተሙ ብምጽነሖም ዝኽሰት እዩ።
ኣሕታሚ እምኵሉ፡ ነዚ ጕድለት፡ ሞያዊ ብቕዓት ብዘለዎም ኣገባባት ኣሰራርሓ ተጠቒሙ ንምፍታሑ እጃሙ ክጻወት ተዳልዩ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ፡ ብቕዓት ዘሎዎም ሓደስቲ ጸሓፍቲ ስራሓቶም ንኸሕትሙ ዕድላት ኣብ ምፍጣር’ውን እቲ ኣቃሊልካ ዘይረአ ዕላማ እምኵሉ እዩ።
Emkulu Publisher, registered in Sweden as a private company, is a publishing house, and digital media platform.
One of its main goals is publishing Tigrinya books. Many Tigrinya writers have been self-publishing their works. However, the content and presentation of Tigrinya books have yet to meet the basic standards of the area. The biggest problem of the self-published books has been that they often got published without going through many of the stages of pre-press.
Emkulu Publisher, equipping itself with methods qualified to be professional, is ready now to tackle this problem. In addition to that creating publishing opportunities for upcoming and talented writers will be one of the important goals of Emkulu.
Moreover, due to expensive printing, distribution and delivery costs, it has been noted clearly that Tigrinya books have had problems in boosting readership. Works that will be published through Emkulu will be distributed at a fair and similar price all over the world.
መርበብ ሓበሬታ እምኵሉ፡ ኣብ ርእሲ መራኸቢት ባብ ምስ ጸሓፍቲ ኰይና ምግልጋላ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ዘተኰሩ ጽሑፋት ኣብ ምዝርጋሕ’ውን ክትነጥፍ እያ። ካብ ጥሪ 2019 ጀሚሩ፡ ኣብዛ መርበብ ሓበሬታን ብመንገዲ እምኵሉ ዝሕተሙን ስራሓት፡ ቅዲ ጽሑፍ እምኵሉ (ቅ.ጽ.እ.) ዝተኸተሉ ጽሑፋት ጥራሕ ክእንገዱ እዮም። ኣብ ትሕዝቶ ስራሓት ብዝምልከት ግን፡ ሰማይ’ዩ‘ቲ ደረት። “መሃሪን ኣዘናጋዒን” ዝብል ለካ ዘረባታት ካብ ትኻስ ዘበራብር ብዘይ ምዃኑ፡ ዘቃጽል ይዅን ዝዅርኩር፡ ዘቘጥዕ ይዅን ዘስገድግድ ከይተረፈ ብተጻዋርነት ክእንገዱ እዮም። እዚ ማለት ግን ኣብ ሓሳባት ዝዓለመ እምበር፡ ኣብ ውልቀ-ሰባት ዘትኰረ ማለት ኣይኰነ። ብሕትውና ሰባት ዘይትንክፍ፡ ግን ንዝበሉዎን ዝፈጸሙዎን ሕርሕራይ ጌርካ ምንቃፍ፡ ብዘይ ሕብእብእ ክስረሓሉ ከነተባብዕ ኢና።
መሳርሒና ንዘመኑ ዝበቅዕ ዲጂታላዊ ኰይኑ፡ ኣብ ኵሎም ኩርናዓት ዓለም ንምብጻሕ ክሕግዙና እዮም።
Emkulu Publisher, registered in Sweden as a private company, is a publishing house, and digital media platform.
One of its main goals is publishing Tigrinya books. Many Tigrinya writers have been self-publishing their works. However, the content and presentation of Tigrinya books have yet to meet the basic standards of the area. The biggest problem of the self-published books has been that they often got published without going through many of the stages of pre-press.
Emkulu Publisher, equipping itself with methods qualified to be professional, is ready now to tackle this problem. In addition to that creating publishing opportunities for upcoming and talented writers will be one of the important goals of Emkulu.
Moreover, due to expensive printing, distribution and delivery costs, it has been noted clearly that Tigrinya books have had problems in boosting readership. Works that will be published through Emkulu will be distributed at a fair and similar price all over the world.
Emkulu website, in addition to being a hub for writers, will also endeavour in media content production of topical issues. All works published in this website and/or through Emkulu Publisher shall adhere only to Emkulu Style Sheet (E.S.S.). Content wise, however, sky is the limit. Since clichés such as “educational and entertaining” cannot awaken one from drowsiness, even writings considered to be inflammatory, that poke fun of or ridicule, anger, disgust… shall be hosted with resilient tolerance. This is meant to aim at ideas but not individuals. With an utmost care not to hurt an individual’s privacy, Emkulu will not back down from criticizing what an individual said and did.
Equipped with up-to-date digital tools, we aim to reach all corners of the world.
Scroll to Top