ኣሕታሚ እምኵሉ

ዕድመ ንዅሎም ግዱሳት

ትማሊ ኣብ ሽወደን፡ እቲ ንልዕሊ ዓመትን መንፈቕን ጸኒዑ ዝነበረ ምስ ለበዳ ኮሮና ዝተኣታተወ ቀይድታት ምሉእ ብምሉእ ተላዒሉ’ሎ። ንገለና ሩፍታ ነገለና ስክፍታ፡ ንገለና ድማ ፍርሒን ዝተፈላልዩ ስምዒታትን ምፍጣሩ ብማዕከናት ዜና ይቃላሕ ኣሎ። እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት፡ ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት’ውን እገዳታት ዝተራእየለን ግዜ’የን ነይረን። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ጌና እቶም ቀይድታት ኣየቋረጹን ዘለዉ። ኣብ ገለ ሃገራት’ውን ዳግማይ እቶም ቀይድታት ዝተኣታተወለን ኣለዋ።

ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ኣሕታሚ እምኵሉ፡ ነተን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ብልቆ ጽሑፍ (ፕሮዝ) ዝተጻሕፉ ስራሓት ኣኪቡ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ንምሕታም ተበጊሱ ኣሎ’ሞ፡ ግዱሳት ጸሓፍቲ ንኽሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም።


- እቲ ሓሳብ ኣብ እዋን ለበዳ ኮረና ንዘጓነፈ ነገር መበግሲ ብምግባር ብዛዕባ ውልቃዊ ተመኵሮ ምዝንታው’ዩ።

- እቲ ስራሕ ካብ 700 ክሳብ 1000 ቃላት እነዀነ ይምረጽ።

- ሓደ ሰብ ብሓንቲ ስራሕ ይሳተፍ።

- ጽሑፍ ዝርከበሉ መወዳእታ መዓልቲ፡ 31 ጥቅምቲ 2021።

- ንሕትመት ብቑዕ ዝዀነ ስራሕ፡ ዋንነት ድርሰት ብጸሓፊኡ ይውነን።

- ተሓቲሙ ንዕዳጋ ምስ ቀረበ፡ እሕታሚ እምኵሉ ንወጻኢታቱ ዝሽፍን ኣታዊ ጥራሕ ይምቀል። ኣበርካቲ ጽሑፍ 20 ቅዳሕ’ታ እትሕተም መጽሓፍ ይቕበል።

- ክትሳተፉ እትደልዩ፡ ጽሑፍኩም በዚ ኣድራሻ ክትልእኹ ትኽእሉ፤ corona@emkulu.com

- ንማሕተም ዝበቕዑ ስራሓት ምስ ዘይርከቡ፡ ኣሕታሚ እምኵሉ ነዚ መደብ ናይ ምስራዝ መሰሉ ሕሉው ምዃኑ ብኣጋ ይሕብር።

ናይ'ዚ ወርሒ ሓዳስ መጽሓፍ

ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን፡ ሰለስተ ካብ’ቶም ደረስቲ ዝርከቡሉ ናይ ስነ-ጥበብ መኣዲ! ደረስቲ ዝፈረሙሉ መጽሓፍቲ ንኽትውንኑ ምሳና ውዓሉ!

ካብ ሱንድቤሪ ሰንትሩም (ቱነልባና) 350 ሜትሮ (ትሕቲ 5 ደቓይቕ ናይ እግሪ ጕዕዞ)

ኣብ ከተማታት ተልኣቪቭ እስራኤል ከምኡ’ውን ካምፓላ ኡጋንዳ፡ ዝርዝር መደባት ኣብ ቀረባ መዓልታት ክንሕብር ኢና።

ኤ-መጽሔት እምኵሉ ቍ. 2 ኣብ ዝቕጽል ወርሒ።

Emkulu Publisher, Västra Hoting 415, 833 51 Hoting, Sweden | Contact us              
Copyright © 2018-2021 | Org. nr. 780215-8795 | 
All our prices include VAT (moms)
Our delivery time within Sweden is 3-5 days and in other parts of the world can take upto 14 days (this can also be affected by the existing situation of the Covid-19 pandemic).
×
×

Basket