ኣሕታሚ እምኵሉ Emkulu Publisher

Category

ዘኃምስቱ (Zehamistu)

መጽሓፍ ዘኃምስቱ፡ ብፍልዩ ቅዲ ዝቐረበ ቅርጺ ግጥሚ ዝሓቘፈት ኰይና። ታሪኻውያንን ማሪታውያን ኣምራት ምስ ህሉው ኵነታት ብምትእስሳር ዓመቝቲ ስራሓት ሒዛ ቀሪባ ኣላ።

This collection of poems includes a unique form of poetry in its style and explores deeply historical and mythological concepts in view of contemporary issue.

235,00 kr

Description

ዘኃምስቱ

ገጣሚ፡ ወልደብሩኽ

ገጻት መጽሓፍ፡ 140

ኣብ’ዛ ናይ እኵብ ግጥምታት መጽሓፍ፡ ገጣሚ ድሎ ኢሉ ፍልዩ ቅርጺ ግጥምታት ክፈጥር ፈቲኑ ኣሎ። ምስ ሓሙሽተ ስልክታት መሰንቆ (ክራር) ኣመሳሲሉ ዝሰየሞ ቅዲ፡ ብዙሕ ካብ ታሪኽ ቋንቋ ግዕዝ ተለቂሑ ኣብ ጥቕሙ ኣውዒሉ ይርከብ። እዞም ኣብ ሽውዓተ ምዕራፋት ዝተመደቡ ግጥምታት፡ ብቛንቋ እንግሊዝኛ’ውን ገጣሚ ባዕሉ ተርጒሙዎ ይርከብ።

Zehamistu

By Weldebrüch

Pages: 140

This collection of poetry, sets out, with intent, to create unique form. Likening its five-line composition with the five-string traditional musical instrument, it lends significant history and concept from the Geez language which is a dead language and used only mainly in the orthodox churches of Eritrea and Ethiopia. Divided into seven chapters all the poems are translated into English by the poet himself.

Related Product

Scroll to Top