ኣሕታሚ እምኵሉ Emkulu Publisher

ዘይበረየ ጐድነይ (Zeybereye Godney)

ይርጋኣለም ፍስሃ፡ ኣብ’ዛ መጽሓፍ’ዚኣ፡ ነቲ ዘይሕጋዊን ክሲን ፍርዲን ዘይነበሮን ናይ ቤት ማእሰርቲ ተመኵሮኣ ንጐድኒ ገዲፋ፡ ነቶም ምቃል ጐድና ዝዀኑ ብዙሓውት’ውን ክሳዕ ሕጂ ብዘይ ክሲን ፍርዲን ኣብ ማእሰርቲ ተሓዪሮም ድምጾም ዝተዓፈኑ፡ ድምጺ ኰይናቶም ኣላ።

235,00 kr

Description

ዘይበረየ ጐድነይ፤ ዛንታታት ኣብያተ ማእሰርቲ

ብይርጋኣለም ፍስሃ

ቍ. ገጽ 168

ይርጋኣለም ፍስሃ፡ ኣብ’ዛ መጽሓፍ’ዚኣ፡ ነቲ ዘይሕጋዊን ክሲን ፍርዲን ዘይነበሮን ናይ ቤት ማእሰርቲ ተመኵሮኣ ንጐድኒ ገዲፋ፡ ነቶም ምቃል ጐድና ዝዀኑ ብዙሓውት’ውን ክሳዕ ሕጂ ብዘይ ክሲን ፍርዲን ኣብ ማእሰርቲ ተሓዪሮም ድምጾም ዝተዓፈኑ፡ ድምጺ ኰይናቶም ኣላ። እዞም ኣብ’ዛ መጽሓፍ ተጠቓሊሎም ዘለዉ 33 ዛንታታት፡ ካብ’ቲ ንሽድሽተ ዓመታት ድምጻ ከይስማዕ ዝተዓፈነትሉ ቤት ጭውያ ውጺኣ ብናጽነት’ኳ ትነብር እንተ ሃለወት፡ ስለ’ቶም ምቃል ጐድና ዝዀኑ ግዳያት ክትሓስብ ጐድና ዕሪፋ ከም ዘይደቀሰት ኣንጸባሪቖም ኣለዉ።

Related Product

Scroll to Top