• ማሕፉዳ ተቓላሳይ Quick View
  • ማሕፉዳ ተቓላሳይ Quick View
  • ማሕፉዳ ተቓላሳይ

  • ማሕፉዳ ተቓላሳይ (ኣብ'ዚኣ ጠውቑ) ብመርሃዊ ወልደሚካኤል ማሕፉዳ ተቓላሳይ፡ኣብ ክልተ ክፋላት ንህልው ኵነታት ኤርትራ ኣብ ዝምልከቱ ዝግበር ልዝብን ክትዕን ሓገዝቲ ክዀኑ ተስፋ ዝግበረሎም ሓሳብ ቀሪባ ትርከብ። ኣብ'ቲ ቀዳማይ፡ ብዙሕ እዋን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብሃውሪ ንዝለዓሉ ኣምራት መብርሒ ትህብ፣ ኣብ'ቲ ካልኣይ ክፋል ድማ፡ ሓደ ተቓላሳይ ክገብሮም ዘለዎም ነገራትን ክህልዉዎ ዘልዎም ባህርያትን መርገጺታትን ብእማመ መልክዕ ኣቕሪባ ትርከብ።
  • Read more
 • ቃልሰይ፡ ኣብ ሰልስተ ውድባት (Qalsey: Ab Seleste Widbat)ቃልሰይ፡ ኣብ ሰልስተ ውድባት (Qalsey: Ab Seleste Widbat) Quick View
 • ባህጊ (Bahgi) Quick View
  • ባህጊ (Bahgi) Quick View
  • ባህጊ (Bahgi)

  • kr185,00
  • ባህጊ ልብ ወለድ ዛንታ ብተስፋጊዮርጊስ ሃብተ ባህጊ፡ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዋ ጓል ኰይና፡ ኣቦኣ - ደራሲ ኣስመሮም - ባህግታታን ሕልምታታን ክዉን ንምግባሮም የተባብዓ። ልክዕ ከም ብዙሓት ነጻ ዝኣተሓሳስባኦም ሰባት ብዓይኒ ጥርጣረ ተራእዮም ንማእሰርቲ ዝቃልዑዎ፡ ንሱ'ውን ዕጫኦም ይገጥሞ። ኣስመሮም፡ ምስ ስድራኡ ርክብ ዝፈጥረሉ ኣገባት ብምፍጣር፡ ዛንታታት ኣጽሊቝ ንምውጻእ ድማ ይዕወት። 'ሕልሚ ኣሎካ'ዶ፧' ዝብል ሕቶ፡ ሕመረት ትረኻ'ዛ ልብ ወለድ...
  • Add to basket
 • ንጉስ ገበን (Nigus Geben) Quick View
  • ንጉስ ገበን (Nigus Geben) Quick View
  • ንጉስ ገበን (Nigus Geben)

  • kr195,00
  • ንጉስ ገበን ሓጸርቲ ዛንታታት ብደንደን ሰለሙን ንጉስ ገበን፡ ዓሰርተ ሓጸርቲ ዛንታታት ዝሓቘፈት ስራሕ ኰይና፡ ቀሪባቶም ዘላ ዛንታታት፡ ናይ ሕጂ መንእሰይ ኤርትራ ዝሓልፎም ዘሎ ተመኵሮታት ይትርኹ። ህይወት ዕውልናን ገበንን፡ ፍቕርን ጥልመትን፡ ስደትን በሰላኡን... እዞም ዛንታታት ኣልዒሎምዎም ዝርከቡ ዛዕባታት እዮም።
  • Add to basket
 • ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ፧ (Ethiopia Kabey Nabey) Quick View
  • ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ፧ (Ethiopia Kabey Nabey) Quick View
  • ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ፧ (Ethiopia Kabey Nabey)

  • kr120,00
  • ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ፧ ዘይልብ ወለዳዊ ስራሕ ብመሓመድ ሓሰንን ግሬጓር ላልየን፡ ትርጕም ሩት ስምኦን ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ፧ ኢትዮጵያ ካብ ቅድሚ ሚኢቲ ዓመታት ከም ውህድቲ ሃገር ካብ እትቐውም ክሳዕ 2016 እትትርኽ ስራሕ እያ። ብመልክዕ ቃለ-መሕትት ኣብ መንጎ ክኢላ ጂኦፖሊቲካን ዓረባዊ ዓለመን መሓመድ ሓሰን (ዶ/ር) ከምኡ'ውን ግሬጓር ላልየን ናይ ኢንቨስቲግ'ኣክሽን ዝበሃል ናይ ቋንቋ ፈረንሳይኛ መርበብ ሓበሬታ ዝቐረበት መጽሓፍ እያ...
  • Add to basket
 • ኣለኹ (Alekhu)ኣለኹ (Alekhu) Quick View
  • ኣለኹ (Alekhu)ኣለኹ (Alekhu) Quick View
  • ኣለኹ (Alekhu)

  • kr195,00
  • ኣለኹ እኩብ ግጥምታት ብይርጋኣለም ፍስሃ ኣለኹ ኣብ ክልተ እተመደቡ ኣብ ውሽጢ 19 ዓመታት ዝተገጥሙ 130 ሕሩያት ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፍ እያ። ይርጋኣለም፡ ቅድሚን ድሕሪን ማእሰርታ ዝገጠመቶም ግጥምታት ብምንጽጻር (ብዝሖም ጥራሕ ኣብ ግምት ምስ እነእቱ)፡ ናይ ጽሕፈት ወና ከም ዘይተኸምሐ ንዕዘብ። እዞም ክልተ ምድባት ናይ'ዞም ይርጋኣለም ቀሪባቶም ዘላ ግጥምታት፡ ብሓደ ወገን "ርግኣት፡ ግርህናን ዕቁን ድፍረትን" ብኣንጻሩ ድማ "ጥርዚ ወጥሪታት፡ ዓውደ-ቕልስ መንቂን ጭውነትን፡…
  • Add to basket
 • ኣያ ሸውዓተ ቀርኑ / Herr Sju-Horn (ትግርኛ-ሽወደንኛ)ኣያ ሸውዓተ ቀርኑ / Herr Sju-Horn (ትግርኛ-ሽወደንኛ) Quick View
 • ኣያ ሸውዓተ ቀርኑ / Mr. Seven-Horn (ትግርኛ-እንግሊዝኛ)ኣያ ሸውዓተ ቀርኑ / Mr. Seven-Horn (ትግርኛ-እንግሊዝኛ) Quick View
 • እንቶሽ፤ 102 ግጥምታት (Entosh) Quick View
  • እንቶሽ፤ 102 ግጥምታት (Entosh) Quick View
  • እንቶሽ፤ 102 ግጥምታት (Entosh)

  • kr140,00
  • እንቶሽ፤ 102 ግጥምታት፡ እኩባት ግጥምታት ዮናስ ወልደሩፋኤል (ቀሺ) እንቶሽ፡ ኣብ ዓውዲ ሓሳብ ዘተኰራ፡ "ወጀብጀብ ዘለ ሓሳብ፡" "እቲ ትርጕም ትርጕም እናደለየኒ፡" "ኣሎ ሓሳብ፡ ኣብ ማሕዩር ዝበለየ" ዝዓይነተን ግጥምታት ገለ ካብ ትሕዝቶ እየን። ጽሉል ሕቶ፡ ጥዑይ መልሲ፡ ወይ ብኣንጻሩ፤ ጥዑይ ሕቶ ጽሉል መልሲ፣ "ሰዓበኒ ቢልካ፡ ኣይትታዕነን እንቶሽ፡ ክብረትካ ዶ ኣይኰነን እንተ በዝሐ ባዶሽ፧" ወዘተ ተጠቓሊሎም ኣለዉ።
  • Add to basket
 • እዚ’ውን (Ezi’win)እዚ’ውን (Ezi’win) Quick View
  • እዚ’ውን (Ezi’win)እዚ’ውን (Ezi’win) Quick View
  • እዚ’ውን (Ezi’win)

  • kr210,00
  • ሃገራዊ ኣግልግሎትን መስገዳላቱ፡ ስደት፡ ጕዕዞ ምድረ-በዳ ሰሃራን ሲናይን፡ ጕዕዞ ባሕሪ፡ ዝእመሰሉ ፍጻሜታት ትሕዝቶ'ዛ ጽዋ ኰይኖም፡ ናይ ሕጂ መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ብኸመይ ዝበሉ ፈተንቲ ተመኵሮታት ይሓልፍ ምህላዉ ብስእላዊ መንግደኢ እትትርኽ መጽሓፍ እያ።
  • Add to basket
 • ካልእ ስለ ዘየሎ (Kalie Sile Zeyelo)ካልእ ስለ ዘየሎ (Kalie Sile Zeyelo) Quick View
  • ካልእ ስለ ዘየሎ (Kalie Sile Zeyelo)ካልእ ስለ ዘየሎ (Kalie Sile Zeyelo) Quick View
  • ካልእ ስለ ዘየሎ (Kalie Sile Zeyelo)

  • kr195,00
  • ካልእ ስለ ዘየሎ ሓጸርቲ ዛንታታት ብኣብርሃም ተስፋልኡል ዘርአ ካልእ ስለ ዘየሎ፡ ኣብ ውሽጢ 12 ዓመታት ዝተጻሕፉ 16 ሓጸርቲ ዛንታታት ዘካተተት ፋልመይቲ መጽሓፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል እያ። ደራሲ'ዞም ሓጸርቲ ዛንታታት ብኸም'ዚ ዝስዕብ ገሊጽዎም ይርከብ፤ "እዞም 16 ፍቕራውያን ሓጸርቲ ዛንታታት እዚኣቶም. . . ኣብ መላግቦ ህይወትን ጽላሎት ሞትን ንዘሎ ወጥሪ፡ ብቐንዱ ከኣ ኣብ ለጠቕታ ህይወት ዘሎ ኵነት የንጸባርቑ። ኲናትን ስነልቦናዊ ሳዕቤኑን፡ መዓልቦኡ ስገማኡን ዘይግመት…
  • Add to basket
 • ወኻርያ ከተምስል ዝዋውዕ ትኣስር (Wekharia Ketemsil Ziwawie Tiasir)ወኻርያ ከተምስል ዝዋውዕ ትኣስር (Wekharia Ketemsil Ziwawie Tiasir) Quick View
 • ውጽዓ’ታ ህጻን (Wetsia’ta Hitsan)ውጽዓ’ታ ህጻን (Wetsia’ta Hitsan) Quick View
 • ዝጠመመ መትሎ (Zitememe Metlo) Quick View
  • ዝጠመመ መትሎ (Zitememe Metlo) Quick View
  • ዝጠመመ መትሎ (Zitememe Metlo)

  • kr195,00
  • ዝጠመመ መትሎ ሓጸርቲ ዛንታታት ብሽሻይ ገብረሃንስ ዝጠመመ መትሎ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፡ ጐረባብቲ ሃገራት፡ ምድረበዳ ሰሃራ፡ እስራኤልን ኤውሮጳን ዝፍጻመኦም ሓጸርቲ ዛንታታት ዝሓቘፈት መጽሓፍ እያ። እዞም ደርዘን ዝቝጽሮም ዛንታታት፡ ንህልው ኵነታት ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ስደት ሃገራት፡ ብስነ-ጥበባዊ መንገዲ ሰኒዶም ይርከቡ።
  • Add to basket
 • ፍርዲ ንፋስ፡ ገበልን ሓረስታይን / The Judgment of the Wind: The Great Snake and the Farmer (ትግርኛ-እንግሊዝኛ)ፍርዲ ንፋስ፡ ገበልን ሓረስታይን / The Judgment of the Wind: The Great Snake and the Farmer (ትግርኛ-እንግሊዝኛ) Quick View
 • ፍርዲ ንፋስ፡ ገበልን ሓረስታይን / Vindens dom: den stora ormen och bonden (ትግርኛ-ሽወደንኛ)ፍርዲ ንፋስ፡ ገበልን ሓረስታይን / Vindens dom: den stora ormen och bonden (ትግርኛ-ሽወደንኛ) Quick View
 • ፍርዲ ንፋስ፡ ገበልን ሓረስታይን / Vindens dom: den store slangen og bonden (ትግርኛ-ቋንቋ ኖርወይ)ፍርዲ ንፋስ፡ ገበልን ሓረስታይን / Vindens dom: den store slangen og bonden (ትግርኛ-ቋንቋ ኖርወይ) Quick View
 • ፍቕሪ ወይኸኣ ሞት፤ 110 ሕሩይ ቅንየት (Fiqhri Weykhea Mot)ፍቕሪ ወይኸኣ ሞት፤ 110 ሕሩይ ቅንየት (Fiqhri Weykhea Mot) Quick View
  • ፍቕሪ ወይኸኣ ሞት፤ 110 ሕሩይ ቅንየት (Fiqhri Weykhea Mot)ፍቕሪ ወይኸኣ ሞት፤ 110 ሕሩይ ቅንየት (Fiqhri Weykhea Mot) Quick View
  • ፍቕሪ ወይኸኣ ሞት፤ 110 ሕሩይ ቅንየት (Fiqhri Weykhea Mot)

  • kr195,00
  • ፍቕሪ ወይኸኣ ሞት፤ 110 ሕሩይ ቅንየት እኩብ ግጥምታት ብሃይለ ቢዘን ፍቕሪ ወይኸኣ ሞት፤ 110 ሕሩይ ቅንየት ኣብ 12 ቴማታት ዝተመደቡ 110 ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፍ እያ። እቶም ቴማታት እዋናውያ ዝገብሮም ኣገደስቲ ኤርትራ-ጠቀስ ኵርናዓት ይድህስሱ። ገለ ካብ'ቶም ቴማታት ንምጥቃስ ዝኣክል፤ ፍቕሪ፡ ውልቃዊ ጦብላሕታታት፡ ስደት ኤርትራውያን (ሰሃራ፡ ኤውሮጳን ናይ ሕማመይን)፡ ወፈያ ንስሙያት ኤርትራውያን ከምኡ'ውን ትርጕማት ልሉያት ግጥምታት ኖርወይ ይርከቡዎም።
  • Add to basket