ዘንጊ ሓቂ

፩ዓሰርተ ሓሙሸተ’ዮም ኢሎምዎም፡ሽሕ ዕጽፍታት’ዚ ቍጽሪ ክነሶም፣ሓመድ ተነጺፎም ተተርኢሶም እምኒ፡ቃላቶም ዕንጋሎ ከርሲ፡ ‘ትረፍ ንእዝኒ።ፈሊጦም፤ ስጋ ሓላፊ ስም ተራፊ፡ንጐድኖም ክደልዩሉ ቈጽሊ መዕረፊ፡ነታ ዘንጊ ሓቂ ክዀኑ ምርኵሳብቝሊ ቅንዕናኦም ተባሂሉ ኣበሳ።፪ገለ ይብሉ፡ “ኣጐምጅዩዎም ኰረሻ፣ኣይጸሓፉን፡…

0 Comments

ምልሶት ንዓዲ

ን’ሓት ናፍቖት ዘቐምሰሎም ሕጻናትኣጓብዞም ዝነጸፉ ኣዳራሻት ቁሸታትሓዳር ሕልሚ ዝዀነን ጐራዙሕጽኖት ሓንቲ ለይቲ ዝጓዓዙብግዜ ዝቋመር ዝርካቡ ሰብኣይዕብራን ኣደ ዘይትምነዮ ንኣባይእግሪ ታንክ ዝፈሓሮም ገጻትቍሪ ዘንጸለን ስድራ-ቤታትብቐትሩ ዝገሃሙ ፍሩያት ፈዛዛት ኣዒንቲምብራቕ ዘየለልዩ ኣእምሮ፡…

0 Comments

ንጉሰ

ወዲ እልፉ ብዓል ሓሞት ኣንበሳ ቀጺዑ ብሞት ፋረ ምስ ተተልበበ ሽዑ’ዩ ስሙ ዝሃበበ። ልእልቲ ‘ሉ ከይሓደመ ብግናዕ ኢዱ ኣናገላደመ ኣእትዩ ጓል መስፍን ድላያ ኣቢሉ ዕፍን።ብላዕ ክትብሎ ኵላ ብግዲ፤ ኢደ-ሰባር ኰይኑ…

0 Comments