ወዲ የማነ

ቅድሚ'ዛ መዓልቲ'ዚኣ ምስ ፖሊስ ዝተራኸብኩለን መዓልታት ምስ'ዛ ዳሕረወይቲ መዓልቲ'ዚኣ ዋላ ንፈውሲ ማሕላ ብፍጹም ኣይነጻጸራን እየን። ክዛረብ ዕድል ከይሃቡ፡ በዲለ ድየ ኣይበደልኩን’ውን ከይሓተቱ፡ ተሳሂሎምኒ። እቶም ክልተ በበትሮም ሒዞም፡ እቶም ዝተረፉ ክልተ…

0 Comments

ዘንጊ ሓቂ

፩ዓሰርተ ሓሙሸተ’ዮም ኢሎምዎም፡ሽሕ ዕጽፍታት’ዚ ቍጽሪ ክነሶም፣ሓመድ ተነጺፎም ተተርኢሶም እምኒ፡ቃላቶም ዕንጋሎ ከርሲ፡ ‘ትረፍ ንእዝኒ።ፈሊጦም፤ ስጋ ሓላፊ ስም ተራፊ፡ንጐድኖም ክደልዩሉ ቈጽሊ መዕረፊ፡ነታ ዘንጊ ሓቂ ክዀኑ ምርኵሳብቝሊ ቅንዕናኦም ተባሂሉ ኣበሳ።፪ገለ ይብሉ፡ “ኣጐምጅዩዎም ኰረሻ፣ኣይጸሓፉን፡…

0 Comments

ሓምሳ ሽሕ

1ኣቶ ዘወልዲ ካብ መኪናኡ ብቕልጡፍ ወሪዱ ናብቲ መደበር ፖሊስ ብምእታው፡ ብቐጥታ ናብቲ መዝጋቢ ዕለታዊ ፍጻሜ ዝነበረ ተረኛ ፖሊስ ኣምረሐ። እቲ ፖሊስ፡ ንኽሰምዖ ድሉዎ ምስ ኰነ፡ ኣቶ ዘወልዲ መምጽኢኡ ብዝርዝር ሓበሮ፤“ሎሚ…

0 Comments