ኣሕታሚ እምኵሉ Emkulu Publisher

ሶይራ መርሬታ|Soyra Blog

Balcony Piece I

One hand fighting with mosquitoes using a bat, a simple specimen of electrocution; another smsing with another sleepless soul for the immensely wide syllabus of DU; my fan creaking as it blows my unkempt countable hair that has seemed evenly

Read More »

ወርሒ ምስ ተዓዘመት

እታ ኳዕናን ወርሒ ድምጽኻ ተቃልሕ መሪሓ ኣእምሮይ ምስልኻ ትገልህ፣ ዜማ ድምጽኻ፣ ናይ ዓይንኻ ሰም-ቍሊሕ ኣፍስስ እተብለለይ ወትሩ ክትበርህ ንልበይ ጸዓት’ያ፣ ብዘይ ብኣ ነይትሰርሕ። ኣብ ጁባታት ሰማይ ወርሒ የላን ሎሚ ገይራቶ ድምጽኻ ዝዓርነሰ ሕልሚ፣ ዝቕህም ኰኾብ ናይ ምስልኻ ወጅሂ፤ ዋላ ንኻልኢት

Read More »

መጽሓፍ “ሕግታት እንዳ’ባ ብመንጽር ዘመናዊ ሕጊ ንጾታዊ ማዕርነት” ብመጕልሒ መነጽር

ሕግታት እንዳ’ባ ብመንጽር ዘመናዊ ሕጊ ንጾታዊ ማዕርነት፤ ብምሉእብርሃን በርሀ ሓጎስ፤ ኣስመራ። ኤርትራ፥ ቤት ማሕተም ኣማን። 2009፤ ገጻት። VII+296፣ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ መጽሓፍ ሕግታት እንዳ’ባ ብመንጽር ዘመናዊ ሕጊ ንጾታዊ ማዕርነት እትብል መጽሓፍ ብምሉእብርሃን በርሀ ሓጎስ ኣብ ሚያዝያ 2009 ንዕዳጋ ተዘርጊሓ፣ ጸሓፊ እዛ

Read More »

The Miniature Boat

Ghirmay could not believe his eyes when he saw the miniature sailboat filled with pieces of paper and on the floor of the sitting room. He looked around if there was anyone in the room. He wanted to let out

Read More »
Scroll to Top