ኣውቶቡስ ምሸት

ሰመረ ሰዓቱ እናራኣየ ናብ መጸበዪ ኣውቶቡስ በጽሐ’ሞ፡ ምስ’ቶም ናብ ገገዛኦም ክኸዱ ዝተሃወኹ ሰባት ተጸንበረ። ጻዕቂ ተጸበይቲ ምስ ረኣየ፡ እታ ኣውቶቡስ ኣመና ከም ዝደንጐየት ንምግማት ኣየጸገሞን። ኣቦይ ባሻይ፡ እቶም ገዚፍ ካቦት…

0 Comments

ምልሶት ንዓዲ

ን’ሓት ናፍቖት ዘቐምሰሎም ሕጻናትኣጓብዞም ዝነጸፉ ኣዳራሻት ቁሸታትሓዳር ሕልሚ ዝዀነን ጐራዙሕጽኖት ሓንቲ ለይቲ ዝጓዓዙብግዜ ዝቋመር ዝርካቡ ሰብኣይዕብራን ኣደ ዘይትምነዮ ንኣባይእግሪ ታንክ ዝፈሓሮም ገጻትቍሪ ዘንጸለን ስድራ-ቤታትብቐትሩ ዝገሃሙ ፍሩያት ፈዛዛት ኣዒንቲምብራቕ ዘየለልዩ ኣእምሮ፡…

0 Comments