ኣሕታሚ እምኵሉ Emkulu Publisher

ሶይራ መርሬታ|Soyra Blog

ስምያ

ንግስቲ: ነቲ ጕዳይ መጀመርያ ኣቕሊላ’ኳ ርእያቶ እንተ ነበረት: ድሮ ጥምቀታ ዝነበረት ምሸት ግን ጭንቀት’ያ ተደሪራ። ኣብ ቀዳማይ ጥንሳ ዜርኣየቶ ኵርዓት: ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ፍጹም በኒኑ። ምስኣ ሰላምታ ኪለዋወጣ ፋዕራ ዘይነበረን ጎረባብቲ: ኣብ ሎሚ በጺሐን ሰላም ንኺብላኣ ደው ኢለን ይጽበያኣ፣ ካብ

Read More »

Artist of the Depths within Self

Self-Portrait “Dream is the beginning of creation. I am a dreamer. My dream is a wheel. I dream in my imagination. I dream in my intellect. I dream in my talks. I dream in [others’ faces]. I dream in void.

Read More »

A Bird’s Eye View on the Book “Zelo’yu Zihilu”

Zelo’yu Zihilu, Collected Poems. Meles Negusse. Asmara, Eritrea: Atlas Printing Press, 2008. i+105. The Poet Anyone with the habit of looking through newspapers has probably read a number of Meles Negusse’s poems. He is well-remembered for his famous poem Armadiona

Read More »

Enduring Reminiscences Of The Black Star

This evening STV1 (Swedish TV) featured a documentary on ABBA. It was “mycket bra” as a Swedish would have said about it. It kept me thinking if there is any such iconic group in Eritrea, if not in an international

Read More »

Giving Life Again to What Seems Dead

The Artist Artist Yosief Abraha exhibited art works at Casa Delgi Italiani here in Asmara from February 12 to 15, 2011. This exhibition with around forty works of collage and water colour attracted a big audience. Some writing on the

Read More »

A Loner Who Found Somebody

The Author Watching Samuel Mengisteab act in Sophocles’ Oedipus Rex as Teiresias, the blind prophet who reveals a number of things about the characters to develop fully, was really mesmerizing. Although the whole Tigrigna production of the play in 1996

Read More »
Scroll to Top