ኣሕታሚ እምኵሉ Emkulu Publisher

ሶይራ መርሬታ|Soyra Blog

“ብሌን ሂወት” – ነጸብራቕ ህይወት ስደት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ

“ብሌን ሂወት”፣ ብያሲን ዑመር ዓሊ (ቅጫ) ተጻሒፋ ዝተኣልየት፣ ትሮንድሀዬም፡ ኖርወይ፤ ሰላም ነቢል ኣፍራዪ ፊልም፡ 2014፣ 2፡04 ደቓይቕ። “ብሌን ሂወት” እትብል ፊልም ምስ ረኣኹ ነዚ ርእይቶ’ዚ ንምጽሓፍ ዘበገሱኒ ምኽንያታት ተምሳጥ፡ ቀጨውጨው፡ ሓጐስ፡ ሕርቃን ክዀኑ ይኽእሉ’ዮም። ልዕሊ’ዚኦም ምኽንያታት ግን ነዛ ፊልም ምስ

Read More »

“ተረፍ”፡ ህያብ ነቲ ብተመኵሮ ኲናትን ድሕረ-ኲናትን ኣብ ምሕላፍ ዝርከብ ወለዶ ኤርትራ

“ተረፍ — እኩብ ሓጺር-ዛንታታት”፣ ብኣኸደር ኣሕመዲን፣ ኣስመራ፡ ኤርትራ፤ ቤት ማሕተም ናለት፡ 2014፣ ገጻት፡ 206። ሓፈሻዊ መእተዊ “ተረፍ” ብመጋቢት 2014 ንማሕተም ዝበቕዐት ናይ ሓጸርቲ ዛንታታት እካብ እያ። ደራሲኣ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስነ-ጽሑፋዊ ስራሓት ኤርትራ ክነጥፍ ጸኒሑ ዘሎ ኣኸደር ኣሕመዲን፡ ኣብ ዝተፈላለዩ

Read More »

A Bird’s Eye View on the Book “Zelo’yu Zihilu”

Zelo’yu Zihilu, Collected Poems. Meles Negusse. Asmara, Eritrea: Atlas Printing Press, 2008. i+105. The Poet Anyone with the habit of looking through newspapers has probably read a number of Meles Negusse’s poems. He is well-remembered for his famous poem Armadiona

Read More »

A Loner Who Found Somebody

The Author Watching Samuel Mengisteab act in Sophocles’ Oedipus Rex as Teiresias, the blind prophet who reveals a number of things about the characters to develop fully, was really mesmerizing. Although the whole Tigrigna production of the play in 1996

Read More »

A Woman Writer in Support of Womanhood

Chiqa Adi. Ghenet Sium. Asmara, 2002; pp. 117-148. When an artist comes up with a work on a subject s/he knows well, there may exist wider opportunity on the artist’s side to bring out the essence of the issue to

Read More »

ፊልም “ትማሊ” — ታሪኽ’ዶ ልብ-ወለድ?

ሓፈሻዊ መእተዊ ፊልም “ትማሊ” ንከባቢ ዓሰርተ-ሓደ ኣዋርሕ (2009-2010) ወትሩ ሰንበት ብመገዲ ኤሪ-ቲቪ እትፍኖ ዝነበረት ተኸታታሊት ፊልም እያ፣ እዚኣ ፊልም’ዚኣ። ንገለ ክፋል ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዕስራ ሰዓታት — ማለት 45 ክፋላት — ከተርኢ ዝፈተነት’ያ ነይራ፣ ጸሓፊን ኣላዪን’ታ ፊልም ኣቶ

Read More »
Scroll to Top